Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Машинобудівний навчально-науковий інститут

Машинобудівний навчально-науковий інститут

Машинобудівний навчально-науковий інститут (МННІ) - це сім кафедр, шість з яких - випускні. До складу інституту входять кафедри: двигуни внутрішнього згорання, установки та технічна експлуатація; експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики; інженерної механіки та технології машинобудування; кондиціювання та рефрижерації; механіки і конструювання машин; технічної теплофізики і суднових паровиробних установок; турбін.

В теперішній час в МННІ працюють 66 штатних викладачів, з них 11 професорів (7 - докторів технічних наук), більше 40 кандидатів технічних наук, доцентів.

Машинобудівний навчально-науковий інститут здійснює підготовку фахівців з вищою освітою в широкому спектрі енергетичних, машинобудівних та екологічних напрямів науки у відповідності з освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів та магістрів, проводить наукові дослідження, є науково-методичним центром, що сприяє розповсюдженню наукових знань та здійснює культурно-просвітню діяльність. Інститут готує фахівців за наступними спеціальностями: “Енергетичне машинобудування”, “Прикладна механіка”, “Річковий та морський транспорт”, “Суднобудування” та “Теплоенергетика”.

У МННІ створені всі умови для якісного навчання студентів. На кафедрах розроблені та впроваджуються в начальний процес сучасні форми та технології навчання, використовуються програмні комплекси автоматизації проектування, локальні комп’ютерні мережі, мультимедійні технології.

МННІ має відповідну лабораторну базу (37 лабораторій, 24 спеціалізованих кабінети, а також три комп’ютерні класи), яка дозволяє закріплювати теоретичні знання студентів, а також проводити науково-дослідну роботу.

Машинобудівний навчально-науковий інститут здійснює підготовку фахівців з вищою освітою в широкому спектрі енергетичних, машинобудівних та екологічних напрямів науки у відповідності з освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів та магістрів, проводить наукові дослідження, є науково-методичним центром, що сприяє розповсюдженню наукових знань та здійснює культурно-просвітню діяльність. Інститут готує фахівців за наступними спеціальностями: “Енергетичне машинобудування”, “Прикладна механіка”, “Річковий та морський транспорт”, “Суднобудування” та “Теплоенергетика”.

У МННІ створені всі умови для якісного навчання студентів. На кафедрах розроблені та впроваджуються в начальний процес сучасні форми та технології навчання, використовуються програмні комплекси автоматизації проектування, локальні комп’ютерні мережі, мультимедійні технології.

МННІ має відповідну лабораторну базу (37 лабораторій, 24 спеціалізованих кабінети, а також три комп’ютерні класи), яка дозволяє закріплювати теоретичні знання студентів, а також проводити науково-дослідну роботу.

Історія

За останні п’ять років випущено близько 1100 фахівців денної форми навчання та 1000 фахівців заочної форми. Наші випускники користуються великим попитом на ринку праці у нас в країні та за кордоном. МННІ приймає активну участь у підготовці іноземних студентів, програмах підвищення кваліфікації та інших формах міжнародного співробітництва в галузі освіти.

В теперішній час в МННІ працюють 66 штатних викладачів, з них 11 професорів (7 - докторів технічних наук), більше 40 кандидатів технічних наук, доцентів.

Керівник

Сербін Сергій Іванович
Сербін Сергій Іванович

Доктор технических наук, профессор, академик Академии наук судостроения Украины, Международной академии морских наук, технологий и инноваций, член Международного института горения (США), отличник образования Украины

Родился в 1958 г. В 1981 г. окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «Турбиностроение». В 1985 г. С. И. Сербину была присвоена научная степень кандидата технических наук, в 1992 г. — ученое звание доцента кафедры судового энергетического оборудования и турбоагрегатов.

В 1999 г. в Украинском государственном морском техническом университете защитил докторскую диссертацию на тему «Повышение эффективности судовых топливосжигающих устройств с системами плазмохимического и пульсирующего горения». С 2002 г. — профессор кафедры турбин.

В сфере научных интересов Сергея Ивановича — интенсификация сгорания органических топлив в энергоустановках, плазмохимические системы судовой и стационарной энергетики, моделирование процессов в топливосжигающих устройствах, совершенствование газотурбинных двигателей и установок, экологические аспекты энергетики. Разработанные им новые способы, конструктивные схемы и технические решения стали основой создания высокоэффективных экологически чистых плазмохимических реакторов, плазменно-топливных форсунок, генераторов водородосодержащего газа для судовых и стационарных газотурбинных двигателей, парогенераторов, двигателей внутреннего сгорания. При его непосредственном участии впервые в мировой практике серийно внедрены системы плазменного воспламенения и плазмохимической интенсификации горения углеводородных топлив.

Ученый имеет около 300 научных публикаций, издал 15 учебных пособий, получил 25 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Он также является автором четырех монографий и пяти учебных пособий с грифом Министерства образования и науки Украины.

Результаты научных исследований С. И. Сербина представлены на международных симпозиумах и конференциях в Украине, России, США, Франции, Германии, Испании, Италии, Греции, Польше, Китае.

Он принимает участие в подготовке и аттестации научно-педагогических работников. Руководит аспирантами по специальности «Двигатели и энергетические установки». Под его руководством защищено четыре кандидатские диссертации.

Професорсько-викладацький склад

Кафедри

Спеціальності

Співробітництво

Ваш фах пов’язаний з машинобудуванням, матеріалообробкою, енергетикою, морською технікою, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів, транспортом і транспортною інфраструктурою?

Ви отримали професійну освіту, але бажаєте розширити свої знання та підвищити їх якість?

Ми забезпечуємо підготовку фахівців за спеціальностями, які так необхідні у реальному житті!

Машинобудівний навчально - науковий інститут надає Вам можливість отримати вищу освіту, переважно на держбюджетній основі, за скороченим терміном навчання, тобто одержати ступінь бакалавра за 2 роки денної форми і за 2,5 роки заочної форми навчання з подальшою можливістю здобуття ступеня магістр на держбюджетній основі за 1 рік 4 місяця.

Галузі підготовки: механічна інженерія, електрична інженерія, транспорт.