Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Теоретичних основ олiмпійського та професійного спорту


Теоретичних основ олiмпійського та професійного спорту

Опитування

НУК - відкритий інформаційний простір
Анкета для роботодавців
Освітня програма спеціальності очима здобувачів вищої освіти
Моніторинг задоволеності здобувачів освітніх послуг другого освітнього рівня (магістр)
Академічна доброчесність в НУК імені адмірала Макарова

Проєкт ОП для ознайомлення та внесення пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження надсилайте на e-mail: olga.kuvaldina@nuos.edu.ua 

Історія

Для підготовки фахівців у галузі фізичного виховання і спорту у 2001 році в УДМТУ імені адмірала Макарова на базі кафедри фізичного виховання і спорту була відкрита кафедра теоретичних основ олімпійського і професійного спорту. Ініціатором створення нового підрозділу гуманітарного інституту став завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, майстер спорту, заслужений тренер України О. С. Яцунський. Очолив новоутворену кафедру д-р пед. наук, проф. Л. П. Сергієнко.

Сьогодні на кафедрі працюють:

 • Кувалдіна О. В. – в. о. завідуючої кафедри, кандидат наук з фізичної культури і спорту, доцент
 • Марцинковський І. Б. – кандидат медичних наук, доцент
 • Деркач В. М. – заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, кавалер ордена «За заслуги» II-ступеня, кандидат наук з фізичної культури і спорту, доцент
 • Адаменко О. О. – кандидат педагогічних наук,  доцент без вченого звання
 • Мартин В. Д. – майстер спорту з важкої атлетики, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Пришутов П. М. – заслужений тренер України, кавалер ордена «Данили Галицького», ювілейна медаль «20 років незалежності України», викладач
 • Бірюк С. В. – кандидат наук з фізичної культури і спорту, доцент
 • Болотникова Т. Г. – кандидат педагогічних наук, викладач
 • Кравець М. В. – майстер спорту міжнародного класу, викладач
 • Рибак О. Ю. – майстер спорту міжнародного класу, суддя міжнародної категорії, доктор наук з фізичного виховання, професор
 • Яцунський О. С. – заслужений тренер України, доцент, кавалер ордена «За заслуги» III – ступеня, відмінник освіти України, заслужений працівник культури
 • Резниченко О. І. – завідувач кабінету

Для проведення теоретичних занять студентам надано спеціалізовані аудиторії університету, а для практичних занять використовуються спортивні бази університету і міста: спортивні зали нового і старого корпусів, фізкультурно-оздоровчий комплекс НУК, центральний міський стадіон, спортивний комплекс «Гарт».

Наукова діяльність викладачів кафедри охоплює широке коло питань, серед яких підготовка підручників, навчальних і методичних посібників, наукових статей, участь у конференціях, проведення семінарів, підвищення професійної кваліфікації та ін. Вони керують науковою роботою студентів і готують їх до участі в молодіжних конференціях. Студенти-олімпійці неодноразово брали участь у науково-методичних конференціях.

Спорт

За спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт» навчалися і навчаються такі відомі спортсмени, олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи, як Ольга Харлан, Тетяна Іващенко, Сергій Саковський, Роман Павлик, Олена Буряк, Єлизавета Бочкарьова, Валерія Велічко, Артур Буц, Михайло Кошман, Михайло Склонний, Юрій Щепанський, Антон Холязніков та ін.


Викладачі