Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Дизайну


Дизайну

Кафедра «Дизайн» створена в 1999 р. на базі кафедри філософії і культурології. Згідно з наказом ректора від 27 червня 2001 р. № 408к кафедра «Дизайну» була затверджена як випускова кафедра в галузі 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Першим завідуючим кафедрою дизайну, з 2001 р. по 2003 р., був Данилко Олександр Васильович, якому належить значна роль у створенні та становленні спеціальності «Дизайн». У 1988 р. він організував на факультеті кораблебудування спеціалізацію «архітектура і дизайн суден», яка з 1999 р. була перетворена в спеціальність «Дизайн». У 2001 р. кандидат технічних наук, доцент Олександр Васильович Данилко очолив нову кафедру. Данилко А. В. був членом Спілки дизайнерів України. У 2000 р. був нагороджений медаллю «Ветеран праці» та знаком «Відмінник освіти України». Слід відмітити організаторські здібності Данилко А. В., а також поєднання різнобічної підготовки з рисунку і живопису та з архітектури і конструкції корабля. На жаль в 2019 р. він пішов від нас у кращий світ.

З 2003 р. по 2019 р. очолював кафедру дизайну кандидат технічних наук, доцент Пишнєв Сергій Миколайович. Він є спеціалістом в галузі архітектури і проектування кораблів, кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії технологічних наук України член Спілки дизайнерів України, відмінник освіти. Пишнєв С. М. автор багатьох наукових, навчально-методичних робіт та патентів в галузі проектування і архітектури суден, технології макетування, дизайну суднового інтер’єру. Одночасно з роботою в університеті більше двадцяти років викладає основи макетування і судномоделювання в Миколаївському обласному центрі технічної творчості. Професійно займається виготовленням моделей суден. Віце-президент всеукраїнської Федерації судномоделювання та судномодельного спорту України.

На теперішній час завідуючим кафедрою є Матійко Олександр Васильович, заслужений діяч мистецтва України, доцент НУК. О. В. Матійко – висококваліфікований фахівець, знаний художник, творчі роботи якого відомі і за межами України, лауреат обласної премії ім. Миколи Аркаса, член Миколаївського відділення Спілки художників України. Також Олександр Васильович є викладачем підготовчого відділення НУК, приділяє багато уваги підготовці майбутніх абітурієнтів. Бере участь у багатьох міжнародних, українських, міських художніх виставках. Брав участь у проектуванні, розробці та оформленні «Залу Громадянської війни» та «Залу Великої Вітчизняної війни» в обласному Краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми».

Головним напрямом діяльності кафедри є підготовка фахівців-дизайнерів, що поєднують теоретичну та практичну багатопрофільну підготовку, володіють сучасними комп’ютерними програмними продуктами і в повній мірі відповідають сучасним вимогам ринку праці. За роки існування кафедра підготовила більше трьохсот фахівців-дизайнерів, що працюють на підприємствах України та в інших країнах на посадах проектувальників просторового середовища та інтер’єру, у тому числі технічного суднового; дизайнерів поліграфічних видань, реклами; меблів, фахівців з комп’ютерної графіки та в інших областях дизайну.

У різні роки на кафедрі працювали відомі художники та фахівці-дизайнері: Ряснянський М. А. − народний художник України (2001−2003 рр.), Макушин Ю. А. (2003−2019 рр.) – відомий скульптур, народний художник України, Артим О. М., Сопільняк М. М. (2000−2004 рр.), Плужник Г. М. (1999–2018 рр.) – відомі миколаївські художники, Забурдаєв Л. В. (2001−2014 рр.) – фахівець в галузі дизайну суднового середовища, Золотухін Ю. В. (2005−2016 рр.) − член Спілки дизайнерів України, кандидат мистецтвознавства. Всі ці фахівці внесли значний вклад в виховання та підготовку майбутніх дизайнерів.

На сьогоднішній час професорсько-викладацький склад кафедри дизайну налічує 11 штатних викладачів та 2 сумісника. Це Матійко О. В. – доцент НУК, заслужений діяч мистецтв, Пишнєв С. М. – кандидат технічних наук, доцент, Росляков С. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник культури України, Одробинський Ю. В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, Макушина І. В. – старший викладач, заслужений художник України, Булавицький І. Я. – старший викладач, заслужений діяч мистецтв України, старші викладачі: Портнов Д. В., Булавицький Я. І., Кобзєв О. А., Сергієнко О. М., Струкачова Л. М., Чигінцев С. І., Чигінцева О. В. Всі викладачі – висококваліфіковані фахівці, з досвідом практичної роботи, члени Спілки художників або Спілки дизайнерів. Всі викладачі дуже люблять студентів та стараються передати їм свій багаторічний досвід. Паралельно вони підвищують і свою кваліфікацію: беруть активну участь у Всеукраїнських фахових конференціях, семінарах та інтернет-конференціях, художніх виставках та конкурсах з дизайну. За останні 5 років значно посилилась науково-методична робота викладачів кафедри: видано 8 методичних вказівок, поновлена електронна база даних для навчально-методичного забезпечення. Оновилась тематика дипломного проектування з урахуванням сучасних вимог ринку праці.

Студенти кафедри залучаються до участі у конкурсах, олімпіадах з дизайну, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, до дизайнерської діяльності спільно з існуючими відомими фірмами.

Кандидат технічних наук Пишнєв С. М. керує студентськими науковими роботами з тематики «Архітектура і дизайн водного транспорту». Під керівництвом доцента Пишнєва С. М., ст. викладача Кобзєва О. А проводиться конференція «Сучасні тенденції в корабельній архітектурі та дизайні», у ході якої студенти представляють дослідження щодо тенденцій розвитку інтер’єрів та екстер’єрів малих суден, яхт, круїзних лайнерів, розглядають нові направлення в сучасному дизайні в застосування відносно інтер’єрів суден.

Під керівництвом старшого викладача Сергієнко О. М. студенти кафедри беруть участь у науково-практичних, інтернет-конференціях для молодих вчених та студентів та набувають знань в галузі мистецтвознавства, організації простору та кольору в інтер’єрі.

Старший викладач кафедри Струкачова Л. М. залучає студентів до конкурсів з графічного дизайну, фірмового стилю, тематичних плакатів. Струкачова Л. М. є куратором проектів, що проводяться кафедрою дизайну разом з Миколаївською міською радою, громадською організацією «Діалог», центральною міською бібліотекою ім. М. Л. Кропивницького. Це проект «Миколаївські міські екологічні читання» (проект Миколаївської міської ради: розробка тематичних плакатів), проект «Наша нова школа» (проект Миколаївської міської ради: розробка інтер’єрів приміщень міських шкіл в рамках дипломних проектів бакалаврів), благодійний проект «Лікарняні клоуни Миколаєва» (проект громадської організації «Діалог»: розробка фірмового стилю) та інші.

З 2015 р. кафедрою разом зі Спілкою дизайнерів проводиться конкурс з дизайну «Друге життя предмету» з метою залучення студентів до творчості та набуття навичок дизайнера. Студенти випробують себе як дизайнери, що перетворюють старі забуті речі на дизайнерські предмети інтер’єру. Ініціатором та організатором заходу є старший викладач Чигінцев С. І.

Серед заходів для студентів також треба виділити проведення I етапу Всеукраїнської олімпіади з дизайну в НУК. Олімпіади проводяться щорічно, залучаються студенти всіх курсів. За підсумками I етапу проводяться виставки студентських робіт, переможці I етапу беруть участь у II етапі олімпіади. Організатори олімпіади − старші викладачі Чигінцев С. І., Чигінцева О. В.

Неодмінною складовою навчального процесу є навчальна практика – пленер. Під керівництвом викладачів кафедри Портнова Д. В. Булавицького І. Я., Макушиної І. В., Булавицького Я. І. студенти-дизайнери опановують рисунок, живопис в живописних місцях міста: яхт-клубі, зоопарку, парках, скверах, історичних вулицях міста.

Протягом всієї історії кафедри проводяться виставки творчих робіт студентів кафедри, як підтвердження їх професійної підготовки, а також професійності викладачів, які передають свій досвід молодому поколінню. Виставки проводяться в виставкових залах міста, в останні роки – у АРТ-центрі НУК «АРГО». Це творчі роботи з рисунку, живопису, кольорознавства, композиції, графічного дизайну. Найкращі курсові та дипломні проекти студентів-дизайнерів представлені в приміщеннях Головного корпусу НУК.

З 2017 р. кафедрою дизайну проводиться олімпіада НУК з дизайну серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів для випробування своїх творчих здібностей. Організатором та натхненником проведення олімпіади є старший викладач Сергієнко О. М. Допомагають їй в цьому Матійко О. В., Струкачова Л. М., Портнов Д. В. У 2019 р. вперше був проведений майстер-клас з рисунку та дизайну (відкрита лекція) для учнів, що бажають долучитися до творчості. Такі заходи сприяють популяризації спеціальності «Дизайн» та залученню абітурієнтів до навчання в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг.

Особлива увага приділяється співробітництву з іншими навчальними закладами – Херсонським національним технічним університетом, а також з такими організаціями як Спілка дизайнерів та Спілка художників України: проводяться спільні конференції, виставки та інші заходи. Реалізація можливостей академічної мобільності викладачів та студентів представлена стажуванням доцента Пишнєва С. М. в Харбінському інституті технологій, м. Вейхай, КНР, навчанням студентів кафедри дизайну за програмою подвійного диплома в інституті промислових технологій, м. Янчень, КНР.

Усі питання, пов’язані з навчальним процесом, проведенням різних заходів та взагалі, підтримкою студентів у всіх починаннях, допомагає вирішувати менеджмент-персонал кафедри: завідуюча методичним кабінетом Данильченко Н. В. та старший лаборант кафедри Родічева Н. І.

У червні 2019 р. була проведена акредитаційна експертиза спеціальності 022 «Дизайн» щодо підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Експертна комісія дійшла висновку, що програма освітньої діяльності, стан навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, якість підготовки та використання випускників освітньо-професійної програми «Дизайн середовища» спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації 022.03 «Дизайн середовища» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу.