Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Будівельної механіки та конструкції корпусу корабля


Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу корабля - одна з найстаріших спеціальних кафедр кораблебудівної освіти.
Вона була заснована у вересні 1931 року в Миколаївському кораблебудівному інституті. Відповідно до різних обставин тих років кафедра кілька разів змінювала своє найменування, штат і завідувачів кафедрою. Але всі ці роки вона була випускаючою кафедрою кораблебудівного факультету.
Колектив кафедри активно брав участь у науково-методичній, науково-дослідницькій роботі нашого університету і підготував більше двох тисяч фахівців для суднобудування та інших галузей промисловості.
На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад.
Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу корабля має повний цикл навчання – бакалаврат, магістратуру, аспірантуру і докторантуру.
Кафедра будівельної механіки та конструкції корпусу корабля оснащена унікальною лабора-торною базою, що гарантує високоякісну підготовку, працевлаштування в Україні та за її межами.
Випускників кафедри конструкції та механіки судна успішно працевлаш-тувались у таких країнах світу як: Великобританія, Китай, Норвегія, Нідерланди Об’єднані Арабські Емірати, Польща, Туреччина, США, Південна Корея, Катар тощо.
Підготовка фахівців здійснюється:
– за ступенями «бакалавр», «ма-гістр», «доктор філософії»;
– за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб;
– за денною та заочною формами навчання.

Викладачі