Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Кафедра морського та господарського права