Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектамиІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

У сучасному суспільстві константа успіху базується на «трьох китах»: відмінне знання предметної області, застосуванні новітніх технологій та професійному використанні комп'ютерної техніки. Це – основа освіти, яку отримують студенти Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП) НУК імені адмірала Макарова.

Підрозділ був заснований в результаті реорганізації кораблебудівного інституту і за наказом ректора вузу від 17 жовтня 2006 р. отримав назву – "Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук" (ІКІТН). Ідея створення інституту, який мав готувати кадри, враховуючи всі досягнення і тенденції наукових знань, належить його першому директору – д. т. н., професору К.В. Кошкіну.
Протягом 2005–2012 рр. до складу ІКІТН входило два факультети: комп'ютерних наук (декан – д.т.н., доц. С.Б. Приходько) і технологічний (декан – к.т.н., доц. Т.А. Фаріонова). В структурі інституту функціонувало шість кафедр, працювало дев'ять докторів (професорів) та 31 кандидат (доцент) наук, з них четверо – заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України і заслужені працівники промисловості України.
Після реорганізації Інституту комп'ютерних та інженерно-технологічних наук в 2012 році підготовка студентів продовжувалась за двома напрямками: технологічному (його очолювала заступник директора ІКІТН з навчально-методичної роботи за технологічним напрямком Т.А. Фаріонова) та комп'ютерних наук (заступник директора ІКІТН з навчально-методичної роботи у напрямку комп'ютерних наук С.Б. Приходько). 
З 2015 року заступником директора ІКІТН з навчально-методичної роботи та розвитку нових спеціальностей призначено к.т.н., проф. НУК С.О. Слободяна.
На основі рішення Вченої ради НУК ім. адмірала Макарова (протокол № 8 від 01.09.2017 р.) та наказу ректора № 212 від 01.09.2017 р. ІКІТН було перейменовано у Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП). 
Після раптової смерті наприкінці 2017 року д.т.н., проф. К.В. Кошкіна обов'язки директора інституту згідно рішення Вченої ради та наказу в.о. ректора університету № 70-к від 05.02.2018 р. виконував к.т.н., проф. НУК С.О. Слободян. З 1 вересня 2018 року на посаду директора ННІКНУП була обрана Фаріонова Т.А., к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

Зараз в складі інституту успішно функціонують 6 кафедр, три з яких – випускові ("Інформаційних управляючих систем та технологій", "Програмного забезпечення автоматизованих систем", "Управління проектами"), а інші – загальноосвітні ("Комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки", "Вищої математики", "Фізики").
На випускових кафедрах ННІКНУП проводиться підготовка фахівців у галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальностями:
121 "Інженерія програмного забезпечення" за освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів;
122 "Комп’ютерні науки" (освітні програми: "Комп'ютерні науки") – бакалаврів, магістрів і докторів філософії;
122 "Комп’ютерні науки" (освітня програма: "Управління проєктами") – бакалаврів, магістрів;
124 "Системний аналіз"бакалаврів, магістрів;
126 "Інформаційні системи та технології"бакалаврів, магістрів.

А також проводиться підготовка фахівців у галузі знань 07 "Управління та адміністрування"  за спеціальністю 073 "Менеджмент" (освітня програма: Управління інноваційною діяльністю) за освітньою програмою підготовки магістрів.


Склад дирекції ННІКНУП

Склад дирекції Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та управління проектами (ННІКНУП)

Зліва направо: помічник директора інституту з питань ліцензування та акредитації, к.т.н., доц. І.Л. Михелєв, методист вищої категорії Н.А. Біч, провідний фахівець О.М. Бєлозьорова, заст. директора інституту, д.т.н., проф. С.Б. Приходько, директор інституту к.т.н., проф. НУК Т.А. Фаріонова, провідний фахівець Т.О. Дончик, фахівець Н.О. Худякова, заст. директора інституту, к.ф.-м.н., доц. Л.О. Латанська


Директор

ФАРІОНОВА Тетяна Анатоліївна

Директор Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами,
кандидат технічних наук, професор НУК

Зам.директора

ПРИХОДЬКО
Сергій Борисович

Заступник директора ННІКНУП,
д.т.н., професор

ЛАТАНСЬКА
Людмила Олексіївна

Заступник директора ННІКНУП,
к.ф.-м.н., доцент

МИХЕЛЄВ
Ігор Леонідович

помічник директора ННІКНУП
 з питань ліцензування та акредитації,
к.т.н., доцент

 Адреса інституту:

54025, Україна, м. Миколаїв, пр-т. Героїв України, 9
ауд. 228

Контактні телефони дирекції ННІКНУП:
Стаціонарний телефон: 70-91-00, вмикається автовідповідач та необхідно додатково набрати внутрішній номер 2-87 або 2-77
Мобільний телефон: (093)793-59-87
e-mail: tetyana.farionova@nuos.edu.ua


ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ ДО ННІКНУП!


Кафедри

Спеціальності

Співробітництво

Навчання за вищезазначеними спеціальностями здійснюється на рівні Державних вимог та Стандартів, що повною мірою відповідає загальноєвропейським освітнім програмам в галузі ІТ. Завдяки цьому випускники інституту користуються великим попитом на ринку праці та успішно працюють на провідних підприємствах багатьох галузей України та Європи, серед яких GeeksForLess Inc., TwinWinGames (Kiev, Ukraine), Sintez Technologies Ukraine, ООО "Арт Порт" (група компаній "Арт Софт"), Geo-Pak, ТОВ "Сандора" (PepsiCo Ukraine), Yola, RaySono AG, N-iX, Global Logic Ukraine, НТРЗ, Epam, SeekingAlpha, Magento, WildPark ISP, jDev, National Bank of Ukraine, Rocket Company, Template Monster, Приват Банк, OÜ Kredmiol, Netcracker Ltd, Google тощо.

Викладачі кафедр завжди підтримують зв’язок з випускниками, що дозволяє врахувати потреби бізнесу при підготовці фахівців. Сучасний науково-педагогічний потенціал інституту дозволяє йому готувати кваліфіковані інженерні кадри, які здатні поліпшити якість і конкурентоспроможність українських підприємств і організацій.

Перспективи розвитку Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та управління проектами пов'язані з подальшим зміцненням і розвитком його науково-педагогічного персоналу, збільшенням кількості студентів, розвитком наукової діяльності, ліцензуванням та акредитацією нових спеціальностей, вдосконаленням матеріально-технічної бази.