Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки

Історія

На шістдесяті роки 20-го сторіччя прийшовся бурхливий розвиток суднобудівної галузі колишнього СРСР. Країна активно будувала судна рибопромислового, транспортного та технічного флоту, створювала інженерні плаваючі споруди для освоєння морського шельфу, бойові надводні та підводні кораблі для Військово-Морського Флоту.

         Час вимагав будувати судна з високим рівнем електроенергообладнання та автоматизації, для чого необхідно було готувати інженерні та наукові кадри відповідної кваліфікації. За таких умов від 17.04.1965 р. у Миколаївському кораблебудівному інституті імені адмірала Макарова з 1 вересня 1965 року було створено факультет електрообладнання суден, сьогодні – Навчально-науковий Інститут автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

         З перших років існування факультету його колектив розпочав активну роботу по розбудові науково-методичного та технічного забезпечення навчального процесу. Було створено ряд нових електротехнічних лабораторій: суднових електричних машин, суднових електроенергетичних систем, теорії електропривода, електротехнічних матеріалів, електричних апаратів, суднової автоматики та електроніки.

         Сьогодні Інститут автоматики і електротехніки є одним із провідних інститутів НУК у формуванні системи доступу до вищої освіти, рівню науково-педагогічних кадрів та науково-дослідної роботи. Почавши свою історію 55 років тому з наймолодшого та найменшого за всіма показниками, перетворився на одного з лідерів за багатьма критеріями. Протягом останніх десяти років кількість студентів денної і заочної форми навчання постійно збільшувалась. І на цей час, через 55 років свого існування, Інститут автоматики і електротехніки – найбільший в університеті за чисельністю контингенту студентів денного відділення, де останні роки навчається більше 900 осіб.

         Головним пріоритетом діяльності Інституту є забезпечення підготовки висококваліфікованих випускників, конкурентоспроможних на ринку праці, орієнтованих в суміжних областях діяльності, здатних до ефективної роботи на рівні державних стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

         Серед професорсько-викладацького складу 14 докторів наук, професорів, 44 кандидати наук, 2 заслужених діяча науки та техніки України, 1 заслужений винахідник України, 1 лауреат державної премії України.

         Роботи науковців ННІАЕ добре відомі за кордоном. Значна кількість наукових праць співробітників інституту публікується у таких країнах, як США, Німеччина, Іспанія, Голландія, Польща, Австрія, Китай, В’єтнам, Словакія, Франція, Сінгапур та ін.

         Пріоритети діяльності Інституту на найближчі роки полягають у збереженні сформованої позитивної динаміки розвитку та зміцненні репутації у вітчизняному та міжнародному науково-освітньому просторі.