Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Навчально-науковий гуманітарний інститут

Навчально-науковий гуманітарний інститут

IMG_20200605_103212_501.jpg

Опитування

НУК - відкритий інформаційний простір
Анкета для роботодавців
Освітня програма спеціальності очима здобувачів вищої освіти
Моніторинг задоволеності здобувачів освітніх послуг другого освітнього рівня (магістр)
Академічна доброчесність в НУК імені адмірала Макарова

Історія

16 грудня 1998 р. міністр освіти і науки України М. Згуровський підписав наказ про створення Миколаївського гуманітарного інституту у складі УДМТУ (нині Навчально-науковий гуманітарний інститут НУК, далі Гуманітарний інститут, або ННГІ). Першим директором МГІ став професор Дубовий О. М. Разом з завідувачем кафедри правознавства М. Г. Ковалем вони відвідали ряд технічних ВНЗ, які вже мали певний досвід в такій справі. Гуманітарний інститут став першим інститутом у складі університету. Згодом, за його зразком були створені інші інститути. У 1998 р. інститут об’єднав п’ять кафедр: 1) кафедру сучасних мов (зав. каф. – Філіппова Н. М.); 2) фізичного виховання (Яцунський О. С.); 3) філософії (Кисляков В. П.); 4) правознавства (Коваль М. Г.); 5) кафедру соціально-гуманітарних дисциплін (Вашкевич В. М., з 1999 р. по 2017 р. – Бобіна О. В.). Єдиною випусковою кафедрою була кафедра правознавства, яка в 1999 р. здійснила перший випуск спеціалістів-правників. В 1999-2001 рр. за ініціативи директора інституту, активній роботі завідуючих кафедрами були отримані ліцензії на підготовку спеціалістів в інших гуманітарних сферах. В 1999 р. вперше в Миколаєві відкрита спеціальність «Дизайн» (перший завідуючий кафедрою Данилко О. В.). В 2000 р., вперше в Миколаєві, відкрита спеціальність «Прикладна лінгвістика» (перший завідувач кафедри Н. М. Філіппова). В тому-ж році за ініціативою завідуючого кафедрою фізичного виховання і спорту Яцунського О. С., вперше в Миколаєві, відкрита спеціальність «Олімпійський і професійний спорт» (перший завідуючий кафедрою Л. П. Сергієнко). Протягом 2000-2001 рр. були створені відповідні випускові кафедри.

Сьогодні в Гуманітарний інститут входить сім кафедр: кафедра прикладної лінгвістики (випускова, завідуюча кафедрою Філіпова Н. М.); кафедра дизайну (випускова, завідуючий кафедрою Матійко О. В.); кафедра теоретичних основ олімпійського і професійного спорту (випускова, в. о. завідуючої кафедрою Кувалдіна О. В.); кафедра соціально-гуманітарних дисциплін (випускова, завідуюча кафедрою Філатова О. С.); кафедра сучасних мов (загальноуніверситетська, завідуюча кафедрою Міняйлова А. В.); кафедра філософії і культурології (загальноуніверситетська, завідуюча кафедрою Яценко Г. Ю.); кафедра фізичного виховання і спорту (загальноуніверситетська, завідуючий кафедрою Яцунський О. С.).

Директор ННГІ Бобіна О. В. Гуманітарний інститут здійснює підготовку фахівців за такими напрямами: 1) 035 Філологія – спеціальність «Прикладна лінгвістика», рівні підготовки – бакалавр і магістр; 2) 022 Мистецтво – спеціальність «Дизайн середовища», рівень підготовки – бакалавр; 3) 017 Фізична культура і спорт – спеціальність «Олімпійський і професійний спорт», рівні підготовки – бакалавр і магістр. Весною 2019 р. кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін (зав. кафедрою Трибулькевич К. Г.) була ліцензована спеціальність 053 Психологія. Рівень підготовки – бакалавр. В грудні 2019 р. ліцензовано спеціальність 061 Журналістика, освітньо-професійна програма "Реклама і зв'язки з громадськістю" (керівник – Філатова О. С.).

Зараз в інституті навчається більше п’ятисот студентів.

Загальна кількість штатних викладачів ННГІ в 2020–2021 н. р. − 88. Серед них 31 кандидат наук, 5 докторів наук (3 штатні, 2 сумісники), 4 заслужених тренера України, 2 заслужених працівника освіти України, 2 заслужених діяча мистецтв України, 1 заслужений художник України,  чемпіони світу та олімпійські чемпіони, переможці всеукраїнських конкурсів та олімпіад.

Колектив гуманітарного інституту видає свій збірник науково-популярних і методичних праць "Гуманітарний вісник НУК" (http://hvnuk.com.ua/).

Проводиться ряд традиційних конференцій: «Прикладна лінгвістика: проблеми і рішення», «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», «Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства», «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність», «Україна і Білорусь: історія і сучасність». 

З моменту неоголошеної війни Росії проти України (лютий 2014 р.), окупації Криму і частини Донбасу складовою частиною життя колективу Гуманітарного інституту стала волонтерська робота і захист України. Викладачі ННГІ Сікорський О. П. (канд. юрид. наук), Жигалкін Ю. О. в 2014–2015 рр. захищали українські землі від російського агресора і проросійських сепаратистів поблизу Луганська і Маріуполя. Колишні студенти ННГІ О. Калиновський і капітан 3-го ранку О. Мединський загинули захищаючи Україну.

Незважаючи на постійні реформи Гуманітарний інститут живе і виконує свої головні функції. В сприятливих умовах ННГІ буде розвиватися краще. Але ми впевнені, що незважаючи на всі негаразди Гуманітарний інститут збереже свої позиції, а мрії здійсняться.

P6160603.JPG IMG_0820.JPG P6160634.JPG

Документи

Проєкт Положення про Навчально-науковий гуманітарний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Контакти

Миколаїв, пр. Героїв України 9, каб. 258
e-mail: oleg.bobina@nuos.edu.ua
тел.: (095) 405-53-26 Fb: https://www.facebook.com/nngi.nuk/

Питання щодо вступу телефонуйте:

(0512) 47-97-47
(063) 696-60-65
(099) 317-16-53
(098) 629-18-58

Керівник

Бобіна Олег Валерійович
Бобіна Олег Валерійович
Народився в 1967 р. в Первомайськ Миколаївська область. У 1989 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка та почав працювати в Миколаївському кораблебудівному інституті.
У 1993 році захистив дисертацію, на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук, присвячена діяльності УСДРП в умовах української революції 1917-1921 рр. У 1996 р. О. В. Бобіні присвоєно вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Українського державного морського технічного університету.
У 1999 р. він очолив кафедру соціально-гуманітарних дисциплін. З 2006 р. був заступником, а в 2007 р. став директором гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Автор понад 40 наукових і методичних публікацій, трьох навчальних посібників, курсу лекцій з історії України англійською мовою.
В 2018 р. нагороджений нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти".
Коло наукових інтересів: історія України, конфлікти і революції в історії суспільства, соціальна психологія, психологія і політика, психологія та історія, педагогіка вищої школи, історія і методологія освіти, краєзнавство.

Професорсько-викладацький склад

Кафедри

Спеціальності