Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Контакты

Структура

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЦЕНТРИ, ФІЛІЇ ТА ФАКУЛЬТЕТИ НУК
 • Факультет екологічної та техногенної безпеки (к.т.н., доцент Літвак С.М.)
  • Екологiчна лабораторiя
  • Кафедра екологiї та природоохронних технологiй (доцент Трохименко Г.Г.)
  • Кафедра екологiчної хiмiї (доцент Ремешевська І.В.)
  • Кафедра техногенної та цивiльної безпеки (доцент Маркіна Л.М.)
 • Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки (д.т.н., проф. Павлов Г.В.)
  • Кафедра iмпульсних процессiв i технологiї (д.т.н., професор Вовченко О.І.)
  • Кафедра автоматики (к.т.н., доцент Білюк. І.С.)
  • Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів (к.т.н., доцент Костенко Д.В)
  • Кафедра комп’ютеризованих систем управління В,О (к.т.н., доцент Черно О.О.)
  • Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки В.О. (д.т.н.,доцент Блінцов О.В.)
  • Кафедра судових електроенергетичних систем (к.т.н., доцент Жук Д.О.)
  • Кафедра теоретичної електротехнiки та електроних систем (д.т.н., професор Рябенький В.М.)
 • Машинобудівний навчально-науковий інститут (д.т.н., проф. Сербін С.І.)
  • Кафедра iнженерної механiки та технологiї суднового машинобудування (д.т.н., професор Ткач М.Р.)
  • Кафедра двигунiв внутрiшнього згоряння, установок та технічної експлуатації (д.т.н., професор Тимошевський Б.Г.)
  • Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики (к.т.н., професор Горбов В.М.)
  • Кафедра кондицiювання та рефрижерації (д.т.н., професор Радченко М.І.)
  • Кафедра механiки i конструювання машин (д.т.н., професор Попов О.П.)
  • Кафедра технiчної теплофiзики i суднових паровидатних установок (к.т.н., професор Димо Б.В.)
  • Кафедра турбiн (к.т.н., доцент Паталайчук В.М.)
 • Факультет морського права (к.ю.н., доцент Дубінський О.Ю.)
  • Кафедра адмiнiстративного та конституцiйного права (доцент Борко А.Л.)
  • Кафедра морського та господарського права В.О. (доцент Дубінський О.Ю.)
  • Кафедра теорiї та iсторiї держави i права (доцент Федоренко Т.М.)
  • Криміналістична лабораторія (доцент Дубінський О.Ю.)
  • Лабораторія "Юридична клініка" (доцент Ломжець Ю.В.)
 • Кораблебудівний навчально-науковий інститут (к.т.н., доцент Бондаренко О.В.)
  • Кафедра будiвництва та ремонту суден (д.т.н., професор Щедролосєв О.В.)
  • Кафедра зварювального виробництва (д.т.н., професор Квасницький В.Ф.)
  • Кафедра конструкцiї та механiки судна (д.т.н., доцент Зайцев В.В.)
  • Кафедра матерiалознавства та технологiї металiв (д.т.н., професор Дубовий О.М.)
  • Кафедра морських технологiй та океанотехнiки (д.т.н., професор Зайцев В.В.)
  • Кафедра проектування та виробництва конструкцiй iз композіційних матерiаліалів (к.т.н., професор НУК Бурдун Є.Т)
  • Кафедра теорiї та проектування суден (д.т.н., професор Нєкрасов В.О.)
 • Навчально-науковий інститут Комп’ютерних наук та управління проектами (к.т.н., доцент, професор НУК, Фаріонова Т.А.)
  • Кафедра вищої математики (к.т.н., доцент, Неделько Є.Ю.)
  • Кафедра інформацiйних управляючих систем та технологiй (к.т.н., доцент Міхелєв. І.Л.)
  • Кафедра комп’ютерно- інтегрованих технологій та інженерної графіки (к.т.н., доц. Кукліна О.Ю.)
  • Кафедра програмного забезпечення автоматизированих систем (д.т.н., професор Приходько С.Б.)
  • Кафедра управлiння проектами (д.т.н., професор Чернов С.К)
  • Кафедра фiзики (к.т.н., доцент Шаповал Н.О.)
 • Навчально-науковий Гуманітарний інститут (к.і.н., доцент Бобіна О.В.)
  • Кафедра дизайну (к.т.н., доцент Пишнєв С.М.)
  • Кафедра прикладної лiнгвiстики (к.т.н., доцент Філіппова Н.М.)
  • Кафедра соцiаль- гуманiтарних дiсциплiн (д.п.н., доцент Трибулькевич К.Г.)
  • Кафедра сучасних мов (к.п.н., доцент Міняйлова А.В.)
  • Кафедра теоретичних основ олiмпійського та професійного спорту (д.е.н., професор Богатирьов К.О.)
  • Кафедра фiлософiї i культурологiї Т.В.О. (к.ф.н., доцент Паталайчук О.В.)
  • Кафедра фізичного виховання і спорту (доцент Яцунський О.С.)
 • Факультет економіки моря (д.е.н., Професор Парсяк В.М.)
  • Кафедра економiки та органiзацiї виробництва (професор Гурченков О.П.)
  • Кафедра економiчної політики та безпеки (доцент Єфімова Г.В.)
  • Кафедра менеджменту (професор Іртищева І.О.)
  • Кафедра облiку та економiчного аналiзу (професор Погорелова О.В.)
  • Кафедра фiнансiв (доцент Рогов Г.К.)
 • Факультет морської інфраструктури (д.т.н., проф. Харітонов Ю.М.)
  • Кафедра морського приладобудування (професор Жуков Ю.Д.)
  • Кафедра морської логiстики (професор Казарєзов А.Я.)
  • Кафедра системотехнiки морської iнфраструктури та енергетичного менеджменту (професор Шевцов А.П.)
 • Коледжи НУК
  • Коледж корабелів НУК (доцент Ратушняк І.О.)
  • Первомайський коледж НУК (доцент НУК Костюкова Т.І.)
 • Навчально- наукові центри
  • Навчально-науковий центр з господарської роботи (Бідніченко Г.В.)
  • Навчально-науковий центр заочної та дiстанцiйної освiти (д.т.н., професор Мочалов О.О.)
  • Навчально-науковий центр мiжнародного спiвробiтництва (Міхайлов М.С.)
  • Навчально-науковий центр пiслядипломної освiти (к.т.н., професор Фатєєв. М.В.)
 • Філії НУК
  • Первомайска фiлiя НУК (доцент Доценко С.М,)
  • Феодосійський політехнічний інститут НУК (тимчасово окупована територія)
  • Херсонська фiлiя НУК (професор НУК Ломоносов А.В.)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЦЕНТРИ, ФІЛІЇ ТА ФАКУЛЬТЕТИ НУК