Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Навчальний коучинг «Інформаційні інструменти платформи Web of Science для аналізу наукової діяльності»

У рамках заходів системи підвищення професійної компетентності фахівців Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова 24–25 квітня в Електронному читальному залі (ЕЧЗ) відбувся навчальний коучинг «Інформаційні інструменти платформи Web of Science для аналізу наукової діяльності», який став продовженням навчального тренінгу «Як працювати з інформаційними ресурсами платформ Scopus та Web of Science».

Модератор коучингу – завідуюча ЕЧЗ Т.Д. Корольова.

Під час навчання були розглянуті такі питання: ключові характеристики інформаційної платформи Web of Science і бази даних Web of Science Core Collection; пошук публікацій по заданій темі, аналіз отриманої вибірки, уточнення, збереження даних; пошук публікацій і показники діяльності вченого у Web of Science; можливі складності пошуку за автором; аналіз практики публікації діяльності вченого (цитування, індекс Хірша та ін.).; можливості аналітичного інструменту Journal Citation Reports для оцінки і підбору журналу.

9655689.jpg

Коучинг супроводжувався презентацією можливостей платформи Web of Science як зручного механізму для роботи сучасного науковця, індикатора для визначення вагомості напрацювань, їхньої ролі у світовому контексті.

З метою закріплення отриманих знань слухачі виконали індивідуальні завдання: здійснили пошук відомостей у профілі університету і авторських профілях науковців, визначили наукометричні показники (кількість публікацій, цитування та індекс Гірша) авторів, які опублікували найбільше статей у різних галузях знань у базі даних Web of Science Core Collection.

Т.Д. Корольова, зав. ЕЧЗ
НБ НУК ім. адм. Макарова