Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

«ТЕХНОПАРК НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ІННОВАЦІЙ У МОРЕ-ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ» НУК ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА - ТЕНДЕНЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

«ТЕХНОПАРК НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ІННОВАЦІЙ У МОРЕ-ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ»  НУК ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  - ТЕНДЕНЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ  В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
       В університеті створено і започатковується діяльність підрозділу: «Технопарк науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» (Технопарк НУК) на підставі Положення, котре розглянуте і прийняте Вченою радою НУК на засіданні 25.10.2019 р. (протокол № 10) та затверджене наказом ректора від 03.12. 2019 р. № 286.

        В університеті створено і започатковується діяльність підрозділу: «Технопарк науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» (Технопарк НУК) на підставі Положення, котре розглянуте і прийняте Вченою радою НУК на засіданні 25.10.2019 р. (протокол № 10) та затверджене наказом ректора від 03.12. 2019 р. № 286.

       Створення Технопарку НУК обумовлено розвитком Статутної діяльності університету, в напрямку інтеграції – об′єднання в ціле будь-яких підрозділів задля комерціалізації власних результатів науково-технічних досліджень, інноваційно-технологічних проектів, розробок, а також пропозицій партнерів та інших замовників, шляхом впровадження в сучасну промисловість.  

       Відомо, ефективність використання новітніх організаційно-економічних механізмів розробки й впровадження сучасних технологій та інновацій на загальнодержавному, регіональному рівнях є визначальними щодо розвитку вітчизняної економіки.  

       Визначено, Технопарки такого типу є осередками активності, які поєднують потенціали університетів, науково-дослідних структур, промислових підприємств та суб’єктів інфраструктури регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів.

       Звісно, Миколаїв історично є містом суднобудівництва та має величезний досвід у цій галузі, потенціал і ресурси, зокрема, достатню кількість висококваліфікованих працівників, науковий потенціал (Миколаївський суднобудівний завод, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова), вигідне географічне розташування і зацікавленість підприємців у відновленні і розвитку суднобудування, судноремонту та суміжних галузей.

       Концептуально це виявляється, як створення робочої платформи для інтеграції та підвищення ефективності співробітництва з суб’єктами діяльності море-господарського комплексу у різних галузях науки і техніки, шляхом розробки, виготовлення і впровадження у виробництво – комерціалізації, як власних, так і спільних результатів фахової діяльності, а саме інноваційної продукції на майданчику Технопарку НУК. У подальшому здійснюватиметься його реєстрація в Єдиному Державному реєстрі інноваційної діяльності, як суб’єкта господарської діяльності – юридичної особи, заснованої НУК, для отримання відповідних преференцій фінансово-господарської діяльності.

      Досвід такого формату науково-виробничої роботи в університеті є, ще за радянських часів – Науково-виробничий центр (НВЦ МКІ), створений за ініціативою ректора Александрова М.Н. і директора НВЦ МКІ Бограда В.М.

      Технопарк НУК – 1-й та єдиний у море-господарському комплексі України, на теперешний час!

     Таким чином, Технопарк НУК призваний організовувати й забезпечувати використання сфер знань, а саме: впровадження результатів науково-технічних досліджень, котрі є інтелектуальною власністю університету, а також сучасних інноваційних технологій у виробництво (комерціалізацію наукових досягнень), для поліпшення матеріально-технічної бази й соціально-економічного стану колективу університету.

       На підставі наведеного, запрошуємо до співпраці всіх бажаючих колег, друзів і майбутніх партнерів, зокрема членів «Асоціації випускників НУК ім. адм. Макарова».