Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Проблеми соціально-гуманітарних наук

Проблеми соціально-гуманітарних наук

Запрошуємо студентів та викладачів до участі в IV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК», яка відбудеться 11 грудня 2020 року на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.


Напрями роботи конференції:
 • Педагогіка вищої школи в контексті євроінтеграції.
 • Психолого-педагогічні проблеми становлення особистості.
 • Політична та історична думка України та зарубіжжя.
 • Соціальні проблеми сім’ї і молоді.
 • Соціально-гуманітарні проблеми технічних і економічних наук.
 • Лінгводидактика (розробка електронних навчально-методичних матеріалів).

Вимоги до матеріалів:

 • обсяг статті: 2-8 друкованих сторінок;
 • 14 шрифт Times New Roman; інтервал – 1,5; абзац – 1 см.
 • Поля: ліве, верхнє та нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.
 • Структура статті: УДК вирівнювання по лівому краю, ПІБ автора, із зазначенням групи, місця навчання та e-mail вирівнювання по правому краю; науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника вирівнювання по правому краю; назва статті по центру (жирний шрифт); далі – вирівнювання тексту по ширині анотація (3-5 рядків) і ключові слова (5-6 слів) українською (курсив); вступ, де йдеться про актуальність обраної проблеми та стисло аналізуються останні дослідження в обраній галузі; формулювання мети та завдань статті; виклад результатів дослідження із зазначенням конкретних авторських здобутків; висновки за результатами дослідження та виділення перспектив подальших наукових пошуків; список використаних джерел (оформлені згідно умов ДСТУ 8302:2015, приклади оформлення за посиланням: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-z...; назва статті англійською мовою по центру, жирний шрифт; анотація (3-5 рядків) і ключові слова (5-6 слів) англійською (курсив).

Необхідно надати: роздрукований текст статті, електронний варіант, повні відомості про себе (ПІБ, адреса, контактні телефони, електронна адреса, напрям, за яким підготовано статтю).

Збірник має ISBN – міжнародний стандартний номер книги. Розсилається у провідні бібліотеки України.

Граничний термін подачі статей: 16.11.2020 р.

Контакти: Трибулькевич Катерина Георгіївна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.
54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, кімната 411, e-mail: tribulkevich@gmail.com
Челушкіна Марія Володимирівна, фахівець кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.
54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, кімната 410, e-mail: kafshd.nus@gmail.com

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


ННГІ, студентська конференція

СТРУКТУРА СТАТТІ

Тези повинні містити наступні елементи:
 • постановка проблеми;
 • мета статті;
 • актуальність роботи;
 • виклад результатів дослідження;
 • висновки.