Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Навчальний процес 2020/2021 навчального року

Навчальний процес  2020/2021 навчального року

Шановні студенти, науково-педагогічні працівники, співробітники та аспіранти НУК ім. адм. Макарова!

Навчальний процес

2020/2021 навчального року розпочинається:

1. Для студентів Університету, які навчаються:

  • на 2-му курсі (крім спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт),
  • на 3-му курсі (спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт),
  • 4 та 6 курсах – з   7   в е р е с н я  2020 р.

2. Для студентів 1-го курсу та 5–го курсу (які зараховані на навчання до Університету в 2020 році),

  • студентів 3-го курсу навчання (крім спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт)
  • студентів 2-го курсу спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення, 271 Річковий та морський транспорт – з 14  в е р е с н я 2020 р.