Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Результати роботи Всеукраїнської науково-методичної конференції «Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення»

Результати роботи Всеукраїнської науково-методичної конференції «Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення»

14 травня 2020 року відповідно до Плану проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій та семінарів Міністерства освіти і науки України в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) було проведено 16-ту Всеукраїнську науково-методичну онлайн-конференцію студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення», присвячену 20-річчю прикладної лінгвістики на півдні України.

У роботі онлайн-конференції взяли участь представники професорсько-викладацького складу, молоді науковці та студенти таких університетів як:

 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв);
 • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв);
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса);
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів);
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків);
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль).

Всього зареєстровано близько 50 учасників.

Основним змістом роботи конференції став обмін досвідом у вивченні проблем, які з функціональної точки зору є засобами оптимізації функціонування мови: комунікативної функції (контактовстановлюючої, інформаційної, впливу, соціальної), епістемічної (мовної системи як засобу збереження передачі інформації), когнітивної (мислення людини, пізнання дійсності). На конференції особливо підкреслювалось, що мова сьогодні – це один з фокусів вивчення людиною, оскільки мова передає знання (інформацію про світ), а тобто пов'язана не тільки з лінгвістикою, а із теорію інформації, семіотикою, математичним моделюванням; мова обробляється людським мозком або машиною, а тобто пов'язана з біологією, медициною, психологією, моделюванням штучного інтелекту, комп'ютерними науками; інформація на мові і про мову оцінюється, а тобто пов'язана з філософією, логікою.

14 травня на віртуальному пленарному засіданні заслухали:

 • вітальне слово директора ННГІ НУК, канд. іст. наук, доц. Бобіну Олега Валерійовича;
 • вітальне слово завідувача кафедри прикладної лінгвістики, д-ра філол. наук, проф. Дубову Олену Анатоліївну;
 • виступ канд. філол. наук, проф. НУК, доц. кафедри прикладної лінгвістики Філіппової Ніни Михайлівни;
 •  виступ канд. філол. наук, проф. НУК, доц. кафедри прикладної лінгвістики Черницького Володимира Борисовича;
 • виступ канд. філол. наук, ст. викл. кафедри прикладної лінгвістики Щербак Олени Володимирівни.

Робота у секції «Магічний світ прикладної лінгвістики». На засіданні секції було розглянуто  40 доповідей, які розкривали наступні питання:

 • прикладна лінгвістика: об'єкт, задачі, методи;
 • когнітивна лінгвістика;
 • перекладознавство;
 • лінгводидактика;
 • політична лінгвістика;
 • соціолінгвістика;
 • лінгвокультурологія;
 • психолінгвістика;
 • прикладне літературознавство;
 • комунікативні технології;
 • комп'ютерна лексикографія;
 • корпусна лінгвістика;
 • машинний переклад;
 • гіпертекстові технології.

За результатами конференції була видана збірка в електронному вигляді: Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення: Матеріали 16-ої Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців. – Миколаїв : НУК, 2020. – 193 с.

Усі учасники конференції отримали сертифікат участника, а наукові керівники – листи подяки.

За результатами роботи конференції було вирішено:

 1. Схвалити роботу оргкомітету щодо організації та проведення науково-методичної конференції студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення».
 2. Відзначити актуальність тематики, її своєчасність і необхідність, досить високий рівень представлених програмних продуктів, розроблених студентами НУК імені адмірала Макарова та рекомендувати її впровадження у навчальний процес.
 3. Рекомендувати у наступну конференцію ввести секцію програмних та апаратно-програмних засобів власного виробництва, що призначені дня використання у навчальному процесі.
 4. Запровадити конкурс студентських наукових робіт з розробки та використання власних програмних і апаратно-програмних засобів у навчальному процесі.
Детально про конференцію