Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Самооцінювання освітньо-професійної програми "Технології захисту навколишнього середовища", Бакалавр

Самооцінювання освітньо-професійної програми "Технології захисту навколишнього середовища", Бакалавр

Шановне панство!

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУК оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Технології захисту навколишнього середовища" щодо підготовки фахівців за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та технології  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Шановне панство!

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУК оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Технології захисту навколишнього середовища" щодо підготовки фахівців за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та технології  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

http://www.nuos.edu.ua/~nuU7J

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУК, роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати гаранту освітньої програми, завідувачці кафедри екології та природоохоронних технологій Трохименко Ганні Григорівні на e-mail:  ganna.trokhymenko@nuos.edu.ua

Дякуємо за співпрацю!