Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

В НУК ім. адмірала Макарова пройшли курси підвищення кваліфікації судових експертів з дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

11-16 листопада 2019 року на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова були проведені короткострокові курси підвищення кваліфікації працівників Експертної служби МВС – судових експертів за експертною спеціальністю «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів».

Із початком занять слухачів привітав проректор НУК Едуард Хачатуров та підкреслив, що для судових експертів важливо постійно підвищувати свій рівень спеціальних знань та навичок для якісного і висококваліфікованого проведення судових експертиз та експертних досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів.

У рамках заходу були проведені робочі зустрічі із ректором НУК Євгеном Трушляковим та ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонідом Клименко щодо подальшої співпраці з метою обміну досвідом та покращення знань у сфері сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.

Ознайомчі та практичні заняття з використання спеціалізованого апаратно-програмного та програмного забезпечення, зокрема такого як ForensicToolkit, X-WaysForensics та UFED Cellebrite, проводились досвідченими судовими експертами з числа працівників лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень ДНДЕКЦ МВС.

В результаті, підсумковий іспит за результатами проведення курсів був успішно складений, а усі двадцять слухачів отримали іменні сертифікати про успішне підвищення кваліфікації за відповідним напрямом досліджень.

8475.jpg

8784.jpg