Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Контакти

Самооцінювання освітньо-професійної програми "Олімпійський та професійний спорт"

Самооцінювання освітньо-професійної програми "Олімпійський та професійний спорт"

Шановне панство!

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУК оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Олімпійський та професійний спорт" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 017 – "Фізична культура  і спорт" галузі знань 01– "Освіта/Педагогіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУК, роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту.

(http://www.nuos.edu.ua/~Qv3e7)

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, доценту кафедри ТООПС Тарасовій Ганні Костянтинівні на e-mail: hanna.tarasova@nuos.edu.ua.

Дякуємо за співпрацю.