Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Контакти

Самооцінювання освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

Самооцінювання освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

Шановне панство!

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУК оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Системний аналіз" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 124 – "Системний аналіз" галузі знань 12 – "Інформаційні технології" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

(http://www.nuos.edu.ua/~Qv3e7)

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУК, роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі секретарю НМК, старшому викладачу кафедри ІУСТ Маршак Олені Іллівні на e-mail: olena.marshak@nuos.edu.ua.

Дякуємо за співпрацю.