Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників НУК та укладання з ними трудових договорів (контрактів)