Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Положення навчального відділу

Пошук:
 

Положення про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті
Дата створення: 16.09.2020 14:15:57
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про визнання іноземних документів про освіту
Дата створення: 16.09.2020 14:10:48
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Додаток 4 Каталог вибіркових курсів (другий магістерський рівень) на 2020
Дата створення: 26.08.2020 12:53:52
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктам
Дата створення: 14.07.2020 13:16:48
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури
Дата створення: 14.07.2020 13:16:16
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про групу сприяння академічної доброчесності
Дата створення: 14.07.2020 13:15:44
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про випускну кваліфікаційну роботу
Дата створення: 14.07.2020 13:15:13
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про організацію навчального процесу
Дата створення: 30.10.2019 09:43:58
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасовий порядок дистанційної роботи атестаційних комісій 2020
Дата створення: 29.05.2020 14:49:58
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 2019/2020
Дата створення: 27.05.2020 13:15:58
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити

Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами
Дата створення: 14.05.2020 12:32:51
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про робочу програму навчальної дисципліни
Дата створення: 06.03.2020 13:30:22
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм
Дата створення: 06.03.2020 13:31:43
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю
Дата створення: 06.03.2020 13:29:30
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
Дата створення: 06.03.2020 13:28:20
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
Дата створення: 06.03.2020 13:27:29
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про гаранта освітньої програми
Дата створення: 06.03.2020 13:26:52
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами
Дата створення: 06.03.2020 13:26:12
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців
Дата створення: 27.01.2020 10:18:35
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів
Дата створення: 27.01.2020 10:19:16
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити