Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Положення навчального відділу

Пошук:
 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни
Дата створення: 06.03.2020 13:30:22
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм
Дата створення: 06.03.2020 13:31:43
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю
Дата створення: 06.03.2020 13:29:30
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
Дата створення: 06.03.2020 13:28:20
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
Дата створення: 06.03.2020 13:27:29
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про гаранта освітньої програми
Дата створення: 06.03.2020 13:26:52
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами
Дата створення: 06.03.2020 13:26:12
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців
Дата створення: 27.01.2020 10:18:35
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Порядок здійснення заходів з перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів
Дата створення: 27.01.2020 10:19:16
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Каталог коди навчальних курсів 11.03.2020
Дата створення: 11.03.2020 15:47:06
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Додаток 2 Каталог вибіркових курсів (перший бакалаврскьий рівень) на 2020
Дата створення: 03.03.2020 15:22:25
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове положення про оскарження результатів навчання
Дата створення: 05.02.2020 16:21:10
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити

Положення про Старосту академічної групи
Дата створення: 05.02.2020 14:58:58
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про організацію самостійної роботи студентів
Дата створення: 05.02.2020 14:58:35
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про вибіркові дисципліни
Дата створення: 28.10.2019 16:00:32
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника
Дата створення: 10.03.2020 13:14:46
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про порядок організації та проведення дуального навчання
Дата створення: 10.03.2020 12:56:18
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення про курсову роботу
Дата створення: 05.02.2020 14:57:59
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про організацію та проведення практики
Дата створення: 22.11.2019 13:33:22
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП
Дата створення: 30.10.2019 15:36:37
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити