Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Річний план роботи

ПЛАН

роботи Вченої ради Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова на 2018–2019 навчальний рік 
 Дата проведення Порядок денний Готує, доповідає

31.08.201р.

1. Конкурсне обрання на посади.
2. Затвердження Плану роботи Вченої ради на 2018-2019 навч.рік.

Директори інститутів, декани факультетів.

 

27.09.2018 р.

1. Про Задачі колективу Університету на 2018-2019 навч. рік.
2. Підсумки роботи приймальної комісії та заходи щодо покращення профорієнтаційно-агітаційної роботи.

Трушляков Є.І.

Мозговий А.М.

26.10.2018 р.

1. Про роботу щодо ліцензування та акредитації спеціальностей університету.
2. Про план основних заходів щодо підготовки та проведення святкування 100 річчя НУК.

Слободян С.О.

 

Тубальцев А.М.

30.11.2018 р.

 1. Підсумки роботи університету щодо підвищенню кваліфікації викладачів.

Лабарткава А.В.

28.12.2018 р.

1. Звіт завідувача кафедри вищої математики канд. техн. наук, доцента Гайші О.О.
2. Про виконання Антикорупційної програми.

Гайша О.О,

Голова комісії.

Гіржева О.Л.

25.01.2019 р.

1. Звіт ректора НУК канд. техн. наук, професора НУК Трушлякова Є.І. за 2018 рік.
2. Про результати екзаменаційної сесії.

Трушляков Є.І.

Директори інститутів, декани.

22.02.2019 р.

1.    Підсумки науково-дослідної роботи університету за 2018 рік та виконання планів підготовки аспірантів і докторантів НУК.
Інформація про фінансовий звіт університету за 2018 р.

Блінцов В.С.

 

Яковлева І.Г.

29.03.2019 р.

1. Інформація щодо моніторингу критеріїв відповідності наукової та науково-технічної діяльності для підтвердження статусу національного ВНЗ.
2. Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій.

 

Павлов Г.В.,

Савенков О.І.

 

Директори інститутів, декани.

26.04.2019 р.

1. Звіт директора Херсонської філії НУК д-ра екон. наук, професора НУК Ломоносова А.В.

Ломоносов А.В.,

Голова комісії.

31.05.2019 р.

1. Про хід виконання заходів щодо прийому студентів на перший курс.

Відповідальний секретар ПК.

28.06.2019 р.

1. Про підготовку університету до нового навчального року.
2. Призначення іменних і персональних стипендій.

Слободян С.О., Бідніченко Г.В.

Гіржева О.Л.