Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Вартість навчання 2020-2021 н.р.

Наказ 72 – розмір плати за весь період навчання на контрактній основі (прийом 2020-2021 н.р.):

Додаток 1 – підготовка бакалаврів денна форма навчання для громадян України;

Додаток 2 – підготовка бакалаврів заочна форма навчання для громадян України;

Додаток 3 – підготовка магістрів денна та заочна форми навчання для громадян України;

Додаток 4 – підготовка іноземних громадян;

Додаток 5 – підготовка громадян країн ближнього зарубіжжя;

Додаток 6 – підготовка фахових молодших бакалаврів денна та заочна форми навчання для громадян України у Первомайському фаховому коледжі;

Додаток 7 – підготовка молодших спеціалістів денна та заочна форми навчання для громадян України у Фаховому коледжі корабелів;

Додаток 8 – підготовка докторів філософії денна та заочна форми навчання для громадян України;

Додаток 9 – підготовка кваліфікованих робітників денна форма навчання для громадян України;

Додаток 10 – підготовка молодших бакалаврів денна та заочна форми навчання для громадян України.

Повернення до списку