Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Прийом 2018-2019 н.р.

Наказ 113 – розмір плати за весь період навчання на контрактній основі (прийом 2018-2019 н.р.):
  • Додаток 1/1 –підготовка бакалаврів денна форма навчання для громадян України;
  • Додаток 1/2 – підготовка бакалаврів денна форма навчання для громадян країн ближнього зарубіжжя;
  • Додаток 2/1 – підготовка бакалаврів заочна форма навчання для громадян України;
  • Додаток 2/2 – підготовка бакалаврів заочна форма навчання для громадян країн ближнього зарубіжжя;
  • Додаток 3/1 – підготовка магістрів денна та заочна форми навчання для громадян України;
  • Додаток 3/2– підготовка магістрів денна та заочна форми навчання для громадян країн ближнього зарубіжжя;
  • Додаток 4 – підготовка іноземних громадян денна та заочна форми навчання;
  • Додаток 5 – підготовка молодших спеціалістів денна та заочна форми навчання для громадян України та громадян країн ближнього зарубіжжя у Первомайському коледжі;
  • Додаток 6 – підготовка молодших спеціалістів денна та заочна форми навчання для громадян України та громадян країн ближнього зарубіжжя у Коледжі корабелів;
  • Додаток 7 – підготовка докторів філософії денна та заочна форми навчання для громадян України;
Повернення до списку