Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

172 Телекомунікації та радіотехніка

Рівень освіти Перший (бакалаврський)
Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка
Керівник групи УШКАРЕНКО Олександр Олегович
Члени проектної групи

ТРИБУЛЬКЕВИЧ Сергій Леонідович

ІХСАНОВ Шаміль Мухаметович