Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

125 Кібербезпека

Рівень освіти Перший (бакалаврський)
Спеціальність 125 Кібербезпека
Керівник групи НУЖНИЙ Сергій Миколайович
Члени проектної групи

КОЗИРЄВ Сергій Сергійович

ТУРТИ Марина Валентинівна