Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

053 Психологія

Рівень освіти Перший (бакалаврський)
Спеціальність 053 Психологія
Керівник групи ВАСИЛЬЄВ Ярослав Васильович
Члени проектної групи

ТРИБУЛЬКЕВИЧ Катерина Георгіївна

ЧУГУЄВА Інна Євгеніївна

ТКАЧЕНКО Анастасія Валеріївна