Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

022 Дизайн

Рівень освіти Перший (бакалаврський)
Спеціальність 022 Дизайн
Керівник групи ПИШНЄВ Сергій Миколайович
Члени проектної групи

МАТІЙКО Олександр Васильович

БУЛАВИЦЬКИЙ Іван Якович