Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

171 Електроніка

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 171 Електроніка
Керівник групи РЯБЕНЬКИЙ Володимир Михайлович
Члени проектної групи

ЖУК Олександр Кирилович

ДЬЯКОНОВ Олексій Сергійович