Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

126 Інформаційні системи та технології

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології
Керівник групи ГРИГОРЯН Тигран Георгійович
Члени проектної групи

БЛІНЦОВ Олександр Володимирович

ПАРТАС Віктор Кирилович