Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

124 Системний аналіз

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 124 Системний аналіз
Керівник групи УШКАЦ Михайло Вікторович
Члени проектної групи

ПОНОМАРЕНКО Тетяна Вікторівна

ЧЕРНОВА Людмила Сергіївна