Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

101 Екологія

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 101 Екологія
Керівник групи НАКОНЕЧНИЙ Ігор Володимирович
Члени проектної групи

ТИМЧЕНКО Інна Вікторівна

МЕЛЬНИЧУК Світлана Сергіївна