Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

081 Право

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 081 Право
Керівник групи ДУБИНСЬКИЙ Олег Юрійович
Члени проектної групи

БОРКО Андрій Леонідович

ЛОМАКІНА Олена Анатоліївна

ЛОМЖЕЦЬ Юлія Вікторівна

ФЕДОРЕНКО Тетяна Миколаївна