Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Керівник групи ПАРСЯК Володимир Никифорович
Члени проектної групи

ДИБАЧ Інна Леонідівна

КОРНІЄНКО Оксана Петрівна