Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Керівник групи РОГОВ Георгій Костянтинович
Члени проектної групи

КАРАСЬ Петро Миколайович

ПАЩЕНКО Олексій Вікторович

ПРИХОДЬКО Наталя Василівна