Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

071 Облік і оподаткування

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Керівник групи ПОГОРЄЛОВА Олена Володимирівна
Члени проектної групи

ІВАТА Вячеслав Вікторович

КАТКОВА Наталя Володимирівна

ПРОКОПОВИЧ Леонід Борисович