Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

035 Філологія

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 035 Філологія
Керівник групи ДУБОВА Олена Анатоліївна
Члени проектної групи

ФІЛІППОВА Ніна Михайлівна

ЧЕРНИЦЬКИЙ Володимир Борисович

ДАНИЛЬЧУК Ольга Михайлівна