Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

017 Фізична культура і спорт

Рівень освіти Другий (магістерський)
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Керівник групи ТАРАСОВА Ганна Костянтинівна
Члени проектної групи

БОГАТИРЬОВ Костянтин Олександрович

ДЕРКАЧ Віктор Миколайвич

ЯЦУНСЬКИЙ Олександр Сергійович

КУВАЛДІНА Ольга Вікторівна

МАРЦІНКОВСЬКИЙ Ігор Богданович