Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Положення

Положення Про вибіркові дисципліни
Дата створення: 28.10.2019 16:00:32
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про організацію та проведення практики
Дата створення: 22.11.2019 13:33:22
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП
Дата створення: 30.10.2019 15:36:37
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про організацію навчального процесу
Дата створення: 30.10.2019 09:43:58
Статус:  Тимчасове
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про Куратора академічної групи
Дата створення: 30.10.2019 09:43:16
Файл PDF:  Завантажити

Тимчамсове Положення про оценювання знань
Дата створення: 30.10.2019 09:42:41
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів)
Дата створення: 30.10.2019 09:41:51
Файл PDF:  Завантажити

Тимчасове Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
Дата створення: 30.10.2019 09:40:53
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
Дата створення: 28.10.2019 16:07:38
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про академічну доброчесність
Дата створення: 28.10.2019 16:04:07
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання
Дата створення: 28.10.2019 16:03:11
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про Диплом з відзнакою
Дата створення: 28.10.2019 16:01:51
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
Дата створення: 28.10.2019 15:59:46
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про організацію права на академічну мобільність
Дата створення: 28.10.2019 15:57:54
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити

Положення Про порядок створення та організацію роботи Атестаційцної комісіі
Дата створення: 28.10.2019 15:54:25
Статус:  Затверджене
Файл PDF:  Завантажити