Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Опис освітніх програм

Спеціальність

Освітній рівень

Інститут/Факультет

Кафедра

 

 


Кораблі та океанотехніка
Спеціальність:  135. Суднобудування
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Статус:  Діюча

Технології машинобудування
Спеціальність:  131. Прикладна механіка
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Машинобудівний навчально-науковий інститут
Кафедра:  Інженерної механiки та технологiї машинобудування
Статус:  Діюча

Технології автоматизованого виробництва
Спеціальність:  131. Прикладна механіка
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Машинобудівний навчально-науковий інститут
Кафедра:  Інженерної механiки та технологiї машинобудування
Статус:  Діюча

Інженерія композиційних матеріалів
Спеціальність:  132. Матеріалознавство
Галузь:  13. Механічна інженерія
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра:  Навчально-науковий центр "Гідромеханіка"
Статус:  Діюча

Суднобудування
Спеціальність:  135. Суднобудування
Галузь: 
Освітній рівень: 
Інститут/Факультет:  Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Статус:  Діюча

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
Спеціальність:  151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Галузь: 
Освітній рівень: 
Інститут/Факультет:  Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Статус:  Діюча

Енергетичне машинобудування
Спеціальність:  142. Енергетичне машинобудування
Галузь: 
Освітній рівень:  Третій /освітньо-науковий/ (Доктор філософії)
Інститут/Факультет:  Машинобудівний навчально-науковий інститут
Кафедра:  Турбiн
Статус:  Діюча

Композиційні та порошкові матеріали, покриття/
Спеціальність:  132. Матеріалознавство
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Статус:  Діюча

Композиційні та порошкові матеріали, покриття.
Спеціальність:  132. Матеріалознавство
Галузь: 
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет:  Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Статус:  Діюча

Публічні закупівлі
Спеціальність:  051. Економіка
Галузь: 
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет:  Факультет економіки моря
Кафедра:  Економiчної політики та безпеки
Статус:  Діюча

Управління фінансово-економічною безпекою
Спеціальність:  073. Менеджмент
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Факультет економіки моря
Кафедра:  Економiчної політики та безпеки
Статус:  Діюча

Системи технічного захисту інформації автоматизація її обробки
Спеціальність:  141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Кафедра:  Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки
Статус:  Діюча

Бізнес та приватне підприємництво
Спеціальність:  076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Факультет економіки моря
Кафедра:  Економiки та органiзацiї виробництва

Економіка підприємства
Спеціальність:  051. Економіка
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Факультет економіки моря
Кафедра:  Економiки та органiзацiї виробництва

Право
Спеціальність:  081. Право
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Факультет морського права

Психологія
Спеціальність:  053. Психологія
Галузь: 
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет:  Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра:  Соцiально-гуманiтарних дисциплiн

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Спеціальність:  125. Кібербезпека
Галузь: 
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет:  Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Кафедра:  Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки

Олімпійський та професійний спорт
Спеціальність:  017. Фізична культура і спорт
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Навчально-науковий гуманітарний інститут

Системний аналіз
Спеціальність:  124. Системний аналіз
Галузь: 
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/Факультет:  Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра:  Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій

Міжнародна економіка
Спеціальність:  051. Економіка
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет:  Факультет економіки моря
Кафедра:  Економiчної політики та безпеки