Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Перелік гарантів освітніх програм ОП_№235-1