Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Сертифікати про акредитацію

Інститут/Факультет

Кафедра

Освітній рівень

Спеціальність

 

 


Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Кафедра:  Кафедра суднових електроенергетичних систем
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Спеціальність:  271. Річковий та морський транспорт

Системний аналіз
Кафедра:  Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Спеціальність:  124. Системний аналіз

Комп'ютерні науки
Кафедра:  Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Спеціальність:  122. Комп'ютерні науки

Системний аналіз
Кафедра:  Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  124. Системний аналіз

Комп'ютерні системи та мережі
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  123. Комп’ютерна інженерія

Логістика в морегосподарському комплексі
Кафедра:  Кафедра морської логiстики
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність: 

Теплоенергетика
Кафедра:  Технiчної теплофiзики i суднових паровиробних установок / Експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  144. Теплоенергетика

Газотурбінні установки і компресорні станції
Кафедра:  Турбiн
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  142. Енергетичне машинобудування

Турбіни
Кафедра:  Турбiн
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  142. Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки
Кафедра:  Кондицiювання та рефрижерації
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  142. Енергетичне машинобудування

Двигуни внутрішнього згоряння
Кафедра:  Двигуни внутрiшнього згоряння, установки та технічна експлуатація
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  142. Енергетичне машинобудування

Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок
Кафедра:  Експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  135. Суднобудування

Суднові енергетичні установки та устаткування
Кафедра:  Експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики / Технiчної теплофiзики i суднових паровиробних установок
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  135. Суднобудування

Технології автоматизованого виробництва
Кафедра:  Інженерної механiки та технологiї машинобудування
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  131. Прикладна механіка

Технології машинобудуванн
Кафедра:  Інженерної механiки та технологiї машинобудування
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  131. Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Кафедра:  Кафедра комп’ютеризованих систем управління
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи та електропривод
Кафедра:  Кафедра автоматики
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Експлуатація суднових автоматизованих систем
Кафедра:  Кафедра електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи генерування електроенергії та електропостачання
Кафедра:  Кафедра суднових електроенергетичних систем
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Спеціальність:  141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка