Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

НУК - Самоаналіз освітніх програм

Спеціальність

Галузь знань

Освітній рівень

Інститут/факультет

Кафедра

 

 


Менеджмент організацій і адміністрування
Спеціальність:  073. Менеджмент
Галузь знань:  07. Управління та адміністрування
Освітній рівень:  Початковий рівень /Молодший бакалавр/
Інститут/факультет:  Факультет економіки моря

Телекомунікації
Спеціальність:  172. Телекомунікації та радіотехніка
Галузь знань:  17. Електроніка та телекомунікації
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/факультет:  Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Кафедра:  Програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій

Самооцінювання освітньо-професійної програми "Олімпійський та професійний спорт" "
Спеціальність:  017. Фізична культура і спорт
Галузь знань:  01. Освіта
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/факультет:  Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра:  Теоретичних основ олiмпійського та професійного спорту

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Спеціальність:  271. Річковий та морський транспорт
Галузь знань:  27. Транспорт
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/факультет:  Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Кафедра:  Кафедра суднових електроенергетичних систем

Системний аналіз /Бакалавр/
Спеціальність:  124. Системний аналіз
Галузь знань:  12. Інформаційні технології
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/факультет:  Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра:  Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій

Технології захисту навколишнього середовища
Спеціальність:  183. Технології захисту навколишнього середовища
Галузь знань:  18. Виробництво та технології
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/факультет:  Факультет екологічної та техногенної безпеки
Кафедра:  Екології та природоохоронних технологій

Екологія та охорона навколишнього середовища
Спеціальність:  101. Екологія
Галузь знань:  10. Природничі науки
Освітній рівень:  Перший /Бакалавр/
Інститут/факультет:  Факультет екологічної та техногенної безпеки
Кафедра:  Екології та природоохоронних технологій

Системний аналіз
Спеціальність:  124. Системний аналіз
Галузь знань:  12. Інформаційні технології
Освітній рівень:  Другий /Магістр/
Інститут/факультет:  Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра:  Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій