Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Міжнародна економіка

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів сучасного економічного мислення, вміння використовувати наукові методи аналізу економічних проблем, навичок прийняття ефективних управлінських рішень.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців зі знаннями міжнародної економіки, фінансів, права та іноземних мов, здатного ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародної економіки.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення для здійснення міжнародної економічної діяльності на всіх рівнях економічної системи;
  • набуття практичних навичок щодо ідентифікації проблем міжнародного бізнесу та прийняття управлінських рішень для їх вирішення;
  • формування професійних компетенцій для розробки ринкових стратегій підприємств на міжнародних товарних та фінансових ринках;
  • формування компетенції для розробки заходів державного регулювання різних сфер зовнішньоекономічної діяльності;
  • досягнення високого рівня володіння англійською мовою на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою та спеціального курсу бізнес-англійської.


Спеціальність: 051. Економіка
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Економiчної політики та безпеки
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку