Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Облік і оподаткування

Метою освітньої програми є підготовка фахівців з обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу, здатних самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми,  що характеризуються невизначеністю умов і вимог в процесі професійної та наукової діяльності.

Об’єктами ОПП є організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування..

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації спрямовано на підготовку інноваційно мислячих фахівців, які володітимуть поглибленими знаннями та практичною підготовкою щодо:

  • організації обліку та звітності за національними та міжнародними стандартами;
  • прийняття рішень в сфері оподаткування в умовах глобалізації світової економіки;
  • підготовки, обробки аналітичної інформації та прийняття своєчасних й ефективних рішень в умовах змінюваного зовнішнього середовища;
  • аналітичних методів та контрольних процедур виявлення та усунення деструктивних явищ в діяльності підприємств.Галузь: 07. Управління та адміністрування
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Облiку та економiчного аналiзу
Статус: Діюча

ДодаткиПовернення до списку