Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Облік і оподаткування

Метою освітньої програми є підготовка фахівців з обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу, здатних самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності.

Об’єктами ОПП є теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб'єктів господарювання і їх оподаткування.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації спрямовано на підготовку інноваційно мислячих фахівців, які володітимуть поглибленими знаннями та практичною підготовкою щодо:

  • бухгалтерського обліку та звітності за національними та міжнародними стандартами;
  • прийняття ефективних рішень в сфері оподаткування;
  • обробки аналітичної інформації та прийняття управлінських рішень на промислових підприємствах.Галузь: 07. Управління та адміністрування
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Облiку та економiчного аналiзу
Статус: Діюча

ДодаткиПовернення до списку