Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Освітня програма спрямована на формування фахівця першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 “Прикладна механіка” галузі знань 13 “Механічна інженерія”, який має рівень теоретичної та практичної підготовки достатній для розв’язання складних завдань і проблем у зварюванні та споріднених процесах і технологіях та здійснювати інноваційну професійну діяльність.
Програма передбачає набуття загальних та фахових компетентностей, які дають можливість виявляти, ставити та вирішувати спеціальні проблеми засобами прикладної механіки та суміжних предметних галузей, здійснювати пошук оптимального рішення за умов неповної інформації та суперечливих вимог, генерувати нові ідеї та уміння обґрунтувати нові інноваційні проекти та просувати їх на ринку праці.


Спеціальність: 131. Прикладна механіка
Галузь: 13. Механічна інженерія
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Зварювального виробництва
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку