Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Міжнародна економіка

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів компетентностей здійснювати професійну діяльність економістів-міжнародників у вітчизняних та іноземних державних та приватних бізнес-структурах (на керівних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю), зокрема в різних галузях морегосподарського комплексу.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Цілі освітньої програми:

  • набуття практичних навичок розроблення зовнішньоекономічної стратегії розвитку регіонів та держави, різноманітних програм економічного розвитку;
  • формування професійних компетенцій для укладання угод із зарубіжними та вітчизняними партнерами та забезпечення їх реалізації на підставі існуючих вимог міжнародного та національного договірного права;
  • формування компетенцій для викладання навчальних дисциплін з галузі міжнародної економіки та володіння методикою викладання;
  • досягнення високого рівня володіння англійською мовою на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою та спеціального курсу бізнес-англійської.Спеціальність: 051. Економіка
Галузь: 05. Соціальні та поведінкові науки
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Економiчної політики та безпеки
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку