Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Реклама і зв’язки з громадськістю

Освітньо-професійна програма спрямована на оволодіння компетентностями зі сфер професійної діяльності, які знаходяться на перетині соціальних комунікації, маркетингу, гуманітарних наук. Особливий акцент зроблено на формуванні навичок застосування сучасних інформаційних технологій, електронних методів створення рекламних та
PR-проєктів, інструментів ефективної роботи та здатності до інноваційної діяльності. 
Мета програми: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій.


Спеціальність: 061 Журналістика
Галузь: 06. Журналістика
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра: Соцiально-гуманiтарних дисциплiн
Статус: Діюча

ДодаткиПовернення до списку