Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Освітня програма спрямована на набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для професійної діяльності у галузі експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики та зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден (за спеціалізацією).
Метою освітньої програми є забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньо-професійною програмою «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» спеціальності 271 – «Річковий та морський транспорт», достатніх для ефективного виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру за спеціальністю, здатності до виробничої та наукової діяльності.
Цілі освітньої програми:набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших компетентностей, необхідних для:
  • зайняття посад осіб командного складу морських та річкових суден за спеціалізацією «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»;
  • роботи на підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію флоту, управління рухом суден та безпеку судноплавства;
  • продовження навчання на другому рівні вищої освіти.


Галузь: 27. Транспорт
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Кафедра: Кафедра суднових електроенергетичних систем
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку