Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Суднокорпусобудування

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти вмінь необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем на всіх етапах проектування,
побудови, ремонту та реновації суден різних типів, морських плавучих споруд (МПС) і технічних засобів освоєння океану або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми професійної діяльності у сфері суднокорпусобудування, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в
умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення про хід розвитку та проблеми, пов’язані з усіма етапами проектування, побудови, ремонту, реновації, експлуатації та обслуговуванні суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану;
  • формування професійних компетенцій спрямованих на працевлаштування випускників на посадах, пов’язаних з дослідженням, проектуванням, побудовою, технологією, ремонтом, реновацією, експлуатацією й обслуговуванням суден, суднокорпусних конструкцій та морських плавучих споруд, суднових енергетичних установок та їх устаткуванням, систем електроенергетики й автоматизації суден, суднових машин, механізмів і устаткуванням, системотехніки об’єктів морської інфраструктури;
  • формування компетенцій для персональної відповідальності за процес навчання; схильність до подальшого саморозвитку та самовдосконалення, у тому числі під час професійної діяльності, з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Технології суднобудування
Статус: Діюча

ДодаткиПовернення до списку